Newyddion

Dileu gweithiwr cymdeithasol o’r Gofrestr am gamdriniaeth plant hanesyddol

10 Hydref 2017
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae gweithiwr cymdeithasol o Dde Cymru, sydd yn y carchar ar hyn o bryd ar ddedfryd o naw mlynedd am gamdriniaeth plant hanesyddol, wedi cael ei ddileu o’r Gofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol.

Clywodd gwrandawiad addasrwydd i ymarfer Gofal Cymdeithasol Cymru yr wythnos diwethaf fod amhariad ar addasrwydd i ymarfer Luke West oherwydd ei gollfarn droseddol.

Yn yr achos troseddol, cyfaddefodd Mr West i gamdrin plentyn oedd yn agored iawn i niwed dros gyfnod o dair blynedd mwy na 25 mlynedd yn ôl, cyn iddo ddechrau gweithio mewn gofal cymdeithasol.

Fe’i gafwyd yn euog o wyth trosedd o ymosodiad anweddus a phum trosedd o fod yn anweddus gyda phlentyn. Dedfrydwyd ef i naw mlynedd o garchar yn Llys y Goron Caerdydd, 9 Mehefin 2017.

Ymddiswyddodd Mr West o’i rôl fel gweithiwr cymdeithasol oedd yn gweithio gyda phlant anabl pryd daeth y cyhuddiadau i’r amlwg. Roedd gorchymyn atal dros dro arno, oedd yn ei wahardd rhag gweithio fel gweithiwr cymdeithasol nes y gwrandawiad addasrwydd i ymarfer.

Ni fynychodd Mr West y gwrandawiad 4 Hydref yn swyddfa Caerdydd Gofal Cymdeithasol Cymru gan ei fod yn y carchar, ond fe gyd-weithredodd â’r achos.

Wrth egluro ei benderfyniad i ddileu Mr West o’r Gofrestr, dywedodd y pwyllgor: “Gwnaeth Mr West drosedd difrifol iawn dros gyfnod o dair blynedd. Unigolyn A oedd yr unig ddioddefwr ond mae’n glir o’r papurau o’n blaen ni ei fod wedi’i effeithio’n ddwfn iawn gan weithredoedd Mr West.

“Rydym yn cydnabod na fydd Mr West yn rhydd i ymarfer o ganlyniad i fod yn y carchar ond roedd hi’n angenrhediol i ni gymryd camau annibynnol i amddiffyn y cyhoedd, yn enwedig o ran ddiogelu eu hyder nhw yn y proffesiwn gofal cymdeithasol.”