Newyddion

Cyfle i ddweud eich dweud am weithio ym maes gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar

10 Awst 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydyn ni'n arwain ymgyrch recriwtio a denu genedlaethol ar gyfer y sectorau gofal cymdeithasol, a gofal plant a'r blynyddoedd cynnar, ac er cymorth i’r gwaith hwn hoffem gael eich barn ar weithio yn y sectorau hyn.

Os oes gennych chi ddiddordeb ein helpu ni gyda’r gwaith hwn, byddem yn ddiolchgar pe baech chi’n llenwi'r arolwg ar-lein byr yn bit.ly/socialcarewales.

Mae'r arolwg yn gwbl ddienw ac nid oes rhaid i chi fod yn gweithio yn y sector gofal cymdeithasol na’r sector gofal plant a’r blynyddoedd cynnar i rannu eich safbwyntiau.