Newyddion

Cyfle i chi ddweud eich dweud am ofal yng Nghymru – byddwch yn rheithiwr dinasyddion

09 Awst 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae prosiect Mesur y Mynydd yn chwilio am bobl i gymryd rhan yn ei Reithgor Dinasyddion yn Stadiwm Liberty Abertawe rhwng 24 a 27 Medi 2018.

Mae’r tîm Mesur y Mynydd wrthi’n casglu straeon am brofiadau pobl o ofal yng Nghymru, ac yn y digwyddiad Rheithgor Dinasyddion bydd 12 i 15 aelod o'r cyhoedd yn archwilio mater sy’n gysylltiedig â gofal cymdeithasol sydd wedi codi o'r straeon sy’n cael eu casglu.

Mae ystod a chymhlethdod y profiadau sy’n cael eu rhannu â’r prosiect yn enfawr, a bydd y rheithgor yn helpu’r prosiect i ddechrau deall mwy am yr hyn mae’n ei ddysgu.

Yn ystod y digwyddiad, bydd y rheithwyr yn gallu holi cyfres o dystion, gan gynnwys penaethiaid gwasanaethau cymdeithasol, arloeswyr yn y sector gofal cymdeithasol, gofalwyr, a’r bobl sy’n derbyn gofal a chymorth.

Ar ddiwedd y tri diwrnod, bydd y rheithwyr yn ystyried popeth maen nhw wedi’i glywed ac yn amlinellu eu canfyddiadau, eu casgliadau a’u hargymhellion.

Caiff y rhain eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru yn nes ymlaen eleni a byddant yn rhan o adroddiadau’r prosiect, a fydd yn cael eu rhannu ledled Cymru.

Mae Mesur y Mynydd am i'w reithgor gynrychioli amrywiaeth Cymru, ac mae’n chwilio am bobl sydd am gymryd rhan.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod ar y rheithgor, cysylltwch â Katie Cooke drwy e-bostio kcooke@interlinkrct.org.uk neu ffonio 07964 407 739 erbyn 13 Awst 2018 i gofrestru eich diddordeb. Bydd Katie wedyn yn anfon rhagor o wybodaeth atoch chi am y rheithgor a’r hyn mae’n ei gynnwys.

Mae prosiect Mesur y Mynydd yn dal i gasglu straeon am brofiadau pobl o ofal cymdeithasol, a bydd yn parhau i wneud hynny tan ddiwedd mis Hydref o leiaf. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn rhannu eich stori am ofal, ewch i www.mym.cymru