Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Gweithiwr gofal yn cefnogi dyn gyda dementia
Newyddion

Cydnabod gofal a chymorth gwych

04 Tachwedd 2019
Sue Evans, ein Prif Weithredwr

Os ydych chi’n gweithio yn y sectorau gofal cymdeithasol neu’r blynyddoedd cynnar a gofal plant, peidiwch â cholli’r cyfle i wneud cais ar gyfer Gwobrau 2020. Mae’r gwobrau hyn yn cydnabod, dathlu a rhannu ymarfer ardderchog ym maes gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru.

Dyfernir y Gwobrau i dimau, grwpiau a sefydliadau ledled Cymru ac, yn 2020, mae pum categori i chi ddewis ohonynt:

  • Adeiladu dyfodol disglair gyda phlant a theuluoedd
  • Datblygu ac ysbrydoli gweithlu yfory
  • Gwella gofal a chymorth yn y cartref gyda’n gilydd
  • Ffyrdd arloesol ac ysbrydoledig o weithio
  • Gwrando ar a gweithio gyda phobl sy’n byw gyda dementia.

Eleni, rydym ni wedi newid y ffordd y gall timau, grwpiau a sefydliadau wneud cais. Mae dwy ffordd o wneud hyn – llenwi ffurflen gais ysgrifenedig neu gynhyrchu fideo byr.

A ydych chi’n adnabod rhywun sy’n haeddu cael ei gydnabod?

Am y tro cyntaf, rydym ni wedi cyflwyno gwobr ar gyfer gweithwyr gofal unigol sydd wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl – gwobr Gofalwn Cymru.

Rydym ni’n gofyn i gyflogwyr, cydweithwyr, pobl sy’n defnyddio gofal a chymorth, a gofalwyr i enwebu gweithiwr gofal, felly os ydych chi’n adnabod rhywun sy’n haeddu cael ei gydnabod, enwebwch ef/hi.

Y dyddiad cau ar gyfer y Gwobrau a gwobr Gofalwn Cymru yw 5pm, dydd Gwener, 15 Tachwedd 2019. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar gwobrau@gofalcymdeithasol.cymru.

Cael mwy o wybodaeth a lawrlwytho pecyn cais.

Codi proffil a phroffesiynoldeb gwaith gofal cymdeithasol rheng flaen

Rydym ni’n gweithio gyda Llywodraeth Cymru a’r sector gofal cymdeithasol i gefnogi gwelliant parhaus ym maes gofal cymdeithasol, trwy ein swyddogaethau rheoleiddio. Mae llawer o rolau yn y sector eisoes wedi cofrestru gyda ni.

Mae angen i bob gweithiwr gofal cartref gofrestru gyda ni erbyn mis Ebrill 2020 ac mae mwy na 5,000 o weithwyr eisoes wedi cofrestru. Os ydych chi’n adnabod rhywun sy’n gweithio ym maes gofal, gofynnwch iddo a yw wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru eto.

Mae cofrestru’n golygu y bydd y gweithwyr yn dangos bod ganddynt y wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd sy’n hanfodol i ddarparu gofal a chymorth o ansawdd da.

Rydym ni’n cefnogi’r gweithlu gofal cymdeithasol trwy ddarparu Côd Ymarfer Proffesiynol, mynediad at adnoddau dysgu a set newydd o gymwysterau sydd ar gael ledled Cymru.

Mae cael gweithlu cofrestredig yn rhoi hyder i’r cyhoedd y bydd gweithwyr yn gallu dangos eu bod nhw’n addas i ymarfer, ac y gallwn ni weithredu, pan fo’r angen.

Rydym ni wrthi’n ymgynghori ar reoleiddio gweithwyr gofal cymdeithasol eraill, yn ogystal â nifer o newidiadau pwysig eraill i gofrestru. Cewch ddweud eich dweud ynghylch ein cynigion – gallwch roi sylwadau hyd at 5pm, ddydd Gwener, 20 Rhagfyr 2019.