Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Ceisiadau ar agor ar gyfer y Gwobrau 2020

11 Medi 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydyn ni yn awr yn derbyn ceisiadau ar gyfer y Gwobrau 2020, y gwobrau sy’n cydnabod, dathlu a rhannu gofal rhagorol yng Nghymru.

Os ydych chi’n gweithio mewn unrhyw fath o ofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar neu ofal plant yn y sectorau cyhoeddus, annibynnol neu wirfoddol yng Nghymru, dyma’ch cyfle i rannu eich cyflawniadau gyda chydweithwyr ar draws Cymru.

Ar gyfer 2020, rydyn ni wedi symleiddio’r proses gais i’w wneud llawer yn haws i ymgeisio, a gallwch yn awr cyflwyno’ch cais yn ysgrifenedig neu ar ffurf fideo pum munud o hyd.

Eleni, rydyn ni’n chwilio am dimoedd, grwpiau a sefydliadau sydd:

  • wedi cael effaith gadarnhaol ar bobl sy’n defnyddio gofal cymdeithasol neu’r blynyddoedd cynnar a gofal plant
  • cefnogi datblygiad staff
  • gwella gwasanaethau
  • cefnogi cydraddoldeb, amrywiaeth a dewis ieithyddol.

Am y tro cyntaf, rydyn ni hefyd wedi cyflwyno Gwobr ar gyfer gweithwyr gofal unigol – y wobr Gofalwn Cymru. Mae’r wobr ar agor i unrhyw weithiwr cyflogedig neu wirfoddolwr ym maes gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar neu ofal plant yng Nghymru sy’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl trwy’r gofal a chymorth maent yn eu darparu.

Rydyn ni’n gofyn i gydweithwyr, cyflogwyr, pobl sy’n derbyn gofal a chymorth neu eu gofalwyr, teulu a ffrindiau i enwebu unrhyw weithwyr gofal yr hoffent gael eu cydnabod gyda’r wobr.

Meddai Sue Evans, ein Prif Weithredwr: “Rydyn ni’n gwybod bod ymarfer rhagorol yn digwydd ym maes gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at arddangos y cyflawniadau yna unwaith eto.

“Yn ogystal â dathlu ansawdd uchel yn y digwyddiad wobrwyo, rydyn ni am rannu’r hyn y mae ein henillwyr Gwobrau’n eu gwneud yn dda, fel rhan o’n rôl yn arwain a chefnogi gwelliant yng Nghymru.

“Byddwn ni’n gweithio gyda’r rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol i sicrhau bod eu gwaith yn cael ei rannu’n eang, fel y gellir rhoi’r ymarfer nodedig ar waith, ac y gall pobl sy’n defnyddio gofal a chymorth edrych ymlaen at ganlyniadau gwell fyth.

“Yn 2018, derbyniodd y Gwobrau’r nifer uchaf erioed o geisiadau ac rydyn ni’n awyddus i dderbyn hyd yn oed yn fwy ar gyfer 2020.

“Byddwn i’n annog unrhyw un sy’n gweithio ym maes gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar neu ofal plant yng Nghymru i gyflwyno eu cais, fel y gellir cydnabod eu gwaith da.

“Yn yr un modd, os ydych chi’n gwybod am wasanaeth neu weithiwr gofal gwych sy’n haeddu cydnabyddiaeth, anogwch nhw i ymgeisio am y Gwobrau neu enwebwch nhw ar gyfer y wobr Gofalwn Cymru.”

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ac enwebiadau yw 5pm, 15 Tachwedd 2019.

Cael mwy o wybodaeth am y Gwobrau 2020 a lawrlwytho ffurflen cais neu enwebu.