Newyddion

Camu Ymlaen i Reoli – cyfle cyffrous ar gyfer darpar reolwyr gofal cymdeithasol

12 Medi 2017
Gofal Cymdeithsol Cymru

Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisio am le ar raglen Camu Ymlaen i Reoli wedi ei estyn i 13 Hydref 2017.

Rhaglen dysgu newydd gyffrous ar gyfer darpar reolwyr gofal cymdeithasol a iechyd a ddatblygwyd gennym ni a Phrifysgol De Cymru yw Camu Ymlaen i Reoli.

Nod y rhaglen yw rhoi’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth angenrheidiol i weithwyr gofal cymdeithasol a iechyd er mwyn trosglwyddo i rôl rheoli. 

Os felly dysgwch fwy am y rhaglen Camu Ymlaen i Reoli a sut i ymgeisio am y cyfle gyrfa newydd a chyffrous hwn.