Newyddion

Cadw gofal yn nes at y cartref

12 Ebrill 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae pobl am fyw yn eu cartrefi eu hun, gyda’r cymorth sydd ei hangen arnynt, mor hir â phosib. Am nifer o flynyddoedd mae’r gweithlu gofal cartref wedi gwneud hwn yn bosibl trwy ddarparu cymorth yn y gymuned. Wrth i faint y gofal sydd ei hangen gynyddu, ac anghenion unigolion mynd yn fwy cymhleth, rhaid i ni gefnogi’r gweithlu i gwrdd â’r gofynion newydd hyn.

Rydyn ni a’n partneriaid, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, yn bwriadu darparu’r cymorth hwn trwy reoleiddio’r gweithlu, darparu canllawiau ac adnoddau newydd, datblygu cymwysterau newydd a lansio ymgyrch hirdymor newydd i ddenu a recriwtio pobl i’r sector gofal.

Fel cam cyntaf bydd y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol yn agor i gynnwys gweithwyr gofal cartref yn hwyrach yn ystod y mis.

Dywedodd Gerry Evans, ein cyfarwyddwr rheoleiddio a gwybodaeth: “Mae gyda ni gweithwyr gofal cartref sy’n darparu gofal ardderchog ledled Cymru, ond mae’r disgwyliadau iddynt gwrdd â gofynion fwyfwy cymhleth yn cynyddu. Rydyn ni’n credu bod rheoleiddio yn amddiffyn gweithwyr trwy osod gofyniadau clir o ran safonau a hyfforddiant.”

Bydd yn ofynnol i weithwyr gofal cartref i gofrestru erbyn mis Ebrill 2020.

Ynghyd â Llywodraeth Cymru rydyn ni’n ymrwymedig i sicrhau safonau gofal uchel ledled Cymru ac i gefnogi’r gweithlu i ddarparu’r gofal gorau posib.

Y mis hwn cyflwynodd Llywodraeth Cymru gofyniadau newydd i sicrhau bod gweithwyr gofal yn cael eu trin y deg. Mae’r rhain yn cynnwys cwtogi ar y defnydd o gontractau dim oriau a sicrhau nad ydy’r amser i ofalu am unigolion yn cael ei gwtogi gan amser teithio rhwng ymweliadau.

Cael mwy o wybodaeth am gofrestru gweithwyr gofal cartref.