Newyddion

Arolwg Ipsos MORI i’r gweithlu gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru

20 Rhagfyr 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Fel rhan o waith paratoi ar gyfer Brexit, mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu ymchwil gan Ipsos MORI i ddeall mwy am y staff sy'n gweithio yn y sectorau gofal cymdeithasol a gofal plant. 

Ei ddiben yw ystyried: 

  • cyfraniad presennol staff yr UE sydd ddim yn rhan o'r DU
  • lefel y cymwysterau ar draws y sector
  • yr heriau recriwtio
  • materion eraill sy'n effeithio ar y sectorau hyn yng Nghymru.

Rydyn ni, Fforwm Gofal Cymru, Coleg Brenhinol y Nyrsys ac UKHOMECARE wedi bod yn rhan o waith paratoi’r ymchwil a’r arolwg. Mae’r gwaith hefyd wedi'i gefnogi gan ADSS Cymru a'r CLlLC.

Er mwyn sicrhau bod Ipsos MORI yn gallu cael gafael ar ddata dibynadwy, mae angen cymaint o ddarparwyr gofal cymdeithasol a gofal plant â phosibl i gymryd rhan yn yr arolwg. 

Dylai darparwyr yn y sectorau hyn fod wedi derbyn unai e-bost neu lythyr trwy’r post gyda chôd unigryw i gysylltu â'r arolwg arno. Mae hwn yn ddolen unigryw ar gyfer pob darparwr, fel y gall Ipsos MORI fonitro cyfraddau ymateb yn gywir. Gall hefyd wirio bod cwotâu ar gyfer gwahanol fathau o leoliadau yn cael eu bodloni. 

Mae cyfweliadau ffôn hefyd yn cael eu cynnal i gynyddu'r gyfradd ymateb.

Hoffai Lywodraeth Cymru eich annog i gwblhau’r arolwg a gallwch gael eich cysuro bod hwn yn arolwg awdurdodedig a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru.  

Os ydych chi fel darparwr wedi colli eich côd unigryw neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, gallwch gysylltu â'r tîm ymchwil yn Ipsos MORI drwy e-bost ar WalesSCCCsurvey@ipsos.com neu drwy ffonio 0808 238 5376. 

Dyddiad cau'r arolwg yw dydd Llun, 7 Ionawr 2019.