Newyddion

Apwyntio Sue Evans, ein prif weithredwr, i’r Bwrdd Trawsnewid Cenedlaethol

11 Gorffennaf 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae ein prif weithredwr Sue Evans wedi cael ei hapwyntio fel un o 16 aelod y Bwrdd Trawnewid Cenedlaethol.

Cafodd y cyhoeddiad ei wneud ddoe gan Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Bydd y bwrdd yn gyfrifol am gefnogi Andrew Goodall, y Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, i arwain gweithredu 'Cymru Iachach: Ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol'.

Mae cynllun Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd ar 11 Mehefin 2018, yn amlinellu sut mae’n bwriadu trawsnewid gofal cymdeithasol ac iechyd yng Nghymru trwy creu dull holl system, di-dor i wella iechyd a llesiant y boblogaeth.

Mae’r bwrdd yn cynnwys 16 aelod sy’n cynrychioli’r sectorau iechyd, gofal cymdeithasol, tai, llywodraeth leol a gwirfoddol yng Nghymru.

Dywedodd Sue Evans: “Rydw i’n falch iawn i fod yn ymuno â’r Bwrdd Trawsnewid Cenedlaethol i ystyried sut y gallwn ni gyflawni’r amcanion uchelgeisiol ag amlinellwyd yn 'Cymru Iachach'.

“Rydyn ni eisoes yn gweithio gyda’n partneriaid i ddiwygio cymwysterau a hyfforddiant iechyd, gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar i sicrhau bod gan y gweithlu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd angen arnynt i ddarparu gofal a chymorth sy’n cwrdd ag anghenion pobl.

“Rydw i’n edrych ymlaen at barhau i weithio’n agos gyda’n holl partneriaid i gyflawni gweledigaeth tymor-hir y cynllun o ddull holl system, di-dôr i ofal cymdeithasol, iechyd a llesiant.”