Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Annog gwasanaethau gofal ar draws Cymru i ymgeisio am gronfa newydd Llywodraeth Cymru

16 Mai 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae ein prif weithredwr Sue Evans wedi croesawu cyhoeddiad bod Cronfa Her yr Economi Sylfaenol wedi dyblu ac yn annog y rhai sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol i wneud cais amdani.

Yn gynharach yr wythnos hon, cyhoeddodd y Prif Weinidog Mark Drakeford bod Llywodraeth Cymru wedi dyblu yr arian sydd ar gael i gefnogi busnesau a mentrau lleol, sy’n cynnwys darparwyr gofal, i £3 miliwn. Mae’r gronfa bellach yn derbyn ceisiadau.

Nod y gronfa yw helpu datblygu economi rhanbarthol Cymru i sicrhau bod cyfoeth yn cael ei rannu’n fwy cyfartal ar draws Cymru. Mae hyd at £100,000 ar gael ar gyfer prosiectau arbrofol i dreialu pa ffordd sydd orau i Lywodraeth Cymru helpu meithrin ac adeiladau economïau lleol.

Yr economi sylfaenol sy’n darparu’r gwasanaethau a’r nwyddau sylfaenol rydym ni’n defnyddio pob dydd, megis gwasanaethau gofal ac iechyd, bwyd, tai, ynni, adeiladwaith, twristiaeth a siopau’r stryd fawr.

Meddai Sue: “Rwy’n croesawu cyhoeddiad y Prif Weinidog yn dyblu Cronfa Her yr Economi Sylfaenol.

“Mae’n gyfle gwych i gymunedau ar draws Cymru i wella’u ffyniant trwy gadw arian Cymru yn eu cymunedau, a gobeithio, cynyddu cyflogaeth ac amodau.

“Mae gwasanaethau gofal yn rhan hanfodol o’r economi sylfaenol – gofal cymdeithasol i oedolion yw’r seithfed cyfrannwr mwyaf at economi Cymru – ac ar hyn o bryd, rydym ni’n gweithio gyda partneriaid ar draws y sector i ddenu, recriwtio a chadw mwy o staff gofal yng Nghymru trwy’r ymgyrch Gofalwn.

“Mae’r gronfa hon yn gyfle arbennig arall i wasanaethau gofal yng Nghymru, ac rwy’n annog unrhyw un sy’n gweithio mewn gofal yng Nghymru i gymryd mantais ohoni ac ymgeisio am y gronfa.”

Mae ceisiadau ar gyfer y gronfa ar agor tan 12 Gorffennaf 2019, a dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgeisio, cofrestru ei ddiddordeb trwy ffonio 0300 060 3000.

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am y gronfa ar wefan Busnes Cymru.