Newyddion

Amcan y strategaeth ymchwil a datblygu gofal cymdeithasol newydd yw hysbysu a gwella polisi ac ymarfer gofal cymdeithasol

14 Chwefror 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Bydd 'Strategaeth Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Cymru 2018-23' yn cael ei lansio gan Huw Irranca-Davies AC, y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant, heddiw.

Mae'r strategaeth am weld Cymru yn enwog yn rhyngwladol am ei ymchwil gofal cymdeithasol rhagorol sy'n cefnogi pobl Cymru trwy gyfrannu at wella polisi ac ymarfer gofal cymdeithasol.

Mae mwy o bobl yn byw'n hirach, ac mae hyn yn fater i'w ddathlu. Er mwyn darparu'r gofal a'r cymorth gorau posibl i bobl, mae angen i ni wella'r ffordd yr ydym yn cynhyrchu, cyfathrebu a defnyddio ymchwil.

Bydd y strategaeth hon yn sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd gorau o'r adnoddau cyfyngedig sydd gennym, trwy ganolbwyntio ein hymdrechion ar feysydd o flaenoriaeth genedlaethol.

Yn ystod y pum mlynedd nesaf, bydd ymchwil a datblygiad gofal cymdeithasol yng Nghymru yn canolbwyntio ar:

  • ofal cartref
  • plant mewn gofal
  • dementia.

Wrth wraidd y cynllun yw ymrwymiad i gynnwys y cyhoedd, pobl sy’n defnyddio gofal a chymorth, gofalwyr a phobl sy’n gweithio mewn gofal cymdeithasol ac ymchwil.

Dywedodd Huw Irranca-Davies AC, y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant: “Rwy'n falch iawn o allu lansio 'Strategaeth Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol i Gymru 2018-2023'.

“Gan fanteisio ar gryfderau Cymru, bydd y strategaeth newydd uchelgeisiol hon yn hybu ymchwil a datblygiad gofal cymdeithasol yng Nghymru am y pum mlynedd nesaf trwy weledigaeth a sefydlwyd ar bartneriaeth a chydweithredu.”

Meddai Sue Evans, ein Prif Weithredwr: “Mae gan ymchwil rôl hanfodol i'w chwarae wrth ein helpu ni i wella gofal cymdeithasol yng Nghymru.

“Rydym yn gobeithio y bydd y camau a nodir yn y strategaeth hon yn helpu i annog mwy o ymarferwyr gofal cymdeithasol ledled Cymru i gymryd rhan mewn ymchwil a defnyddio'r dystiolaeth o'r canfyddiadau yn eu gwaith.”

Dywedodd Jon Bisson, Cyfarwyddwr Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru: “Mae gan ymchwil gofal cymdeithasol rhagorol rôl hanfodol i'w chwarae wrth ddarparu sylfaen dystiolaeth y gellir adeiladu arno ar gyfer darparu gofal cymdeithasol o ansawdd uchel, cynaliadwy ac effeithiol.

“Rydym yn falch iawn o gymeradwyo'r strategaeth hon ac rydym yn edrych ymlaen at chwarae rhan lawn wrth weithredu.”