Newyddion

Adroddiad Rheolwyr Cartrefi Gofal Oedolion ar y Gofrestr yng Nghymru 2017 ar gael yn awr

09 Hydref 2017
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae gweithiwr cymdeithasol cyffredin yn 46 oed, yn wyn ac yn fenyw. Mae gan fwy na thraean ohonynt ychydig o allu Cymraeg. Mae’r mwyafrif ohonynt yn gweithio i awdurdod lleol a chanddynt lwyth achosion gwaith cymdeithasol, ac wedi bod yn y swydd ers llai na phum mlynedd - yn ôl adroddiad newydd am weithwyr cymdeithasol.

Mae'r adroddiad yn edrych yn fanwl ar y 5,965 o weithwyr cymdeithasol a oedd ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol  ar 1 Mehefin 2017. Mae’n cynnwys myfyrwyr gwaith cymdeithasol ar eu blwyddyn olaf a basiodd, a gofrestrodd ac a gafodd eu cyflogi yng Nghymru.

Mae’r adroddiad yn cynnwys ystadegau fel:

• ble mae’r gweithwyr cymdeithasol wedi’u lleoli 
• y grwpiau o bobl y maen nhw’n gweithio gyda nhw
• oedran a rhyw cyffredin y gweithwyr cymdeithasol
• y cymwysterau sydd ganddynt
• a ydyn nhw’n siarad Cymraeg ai peidio.

Yn ôl yr adroddiad:

• roedd 5,965 o weithwyr cymdeithasol wedi cofrestru – gostyngiad o 98 ers y llynedd
• gadawodd 480 o weithwyr cymdeithasol y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol, ac ymunodd 382 o weithwyr cymdeithasol â hi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf
• roedd 4,803 o fenywod a 1,162 o ddynion wedi cofrestru
• yr oedran cyfartalog oedd 46 oed. Oedran cyfartalog y gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso oedd 33 oed
• roedd gan yr holl weithwyr cymdeithasol gymhwyster perthnasol
• roedd 31.8% o’r gweithwyr cymdeithasol wedi bod yn eu swydd am fwy na phum mlynedd
• roedd 36.7% o’r gweithwyr cymdeithasol yn siarad ychydig o Gymraeg neu’n rhugl – cynnydd o 1.3%.

Mae’r adroddiad yn un o bedwar o adroddiadau blynyddol a gynhyrchir gan Gofal Cymdeithasol Cymru, sy’n darparu trosolwg o’r bobl sydd ar y Gofrestr. 

Nod yr adroddiadau yw rhoi i’r sector gofal cymdeithasol ddealltwriaeth well o’r gweithlu. Mae’r adroddiadau eraill yn edrych ar reolwyr gofal cartref, rheolwyr gofal plant preswyl, a rheolwyr cartrefi gofal i oedolion.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am yr adroddiad, anfonwch neges e-bost at y tîm cofrestru ar cofrestru@gofalcymdeithasol.cymru.