Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Adroddiad newydd yn canfod fod y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol yn sefydlog

12 Rhagfyr 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae’r Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol yn sefydlog ar y cyfan, yn ôl adroddiad newydd. Cynnig hyder i’r cyhoedd, a gyhoeddwyd heddiw, yw ein hadroddiad blynyddol am ein gwaith rheoleiddio.

Mae’r adroddiad yn dangos roedd y Gofrestr yn sefydlog ar y cyfan rhwng 2017 a 2018, gyda 11,570 o bobl wedi cofrestru gyda ni ar 31 Mawrth 2018, cynnydd o 300 pobl er 31 Mawrth 2017.

Cafodd mwy na 1,200 o bobl eu tynnu oddi ar y Gofrestr yn 2017 i 2018 (10.69 y cant o’r Gofrestr), lleihad o 239 o bobl o’r llynedd.

Edrychodd yr adroddiad hefyd ar ein gwaith addasrwydd i ymarfer. Yn ystod 2017 i 2018, cynhaliom ni 158 o ymchwiliadau actif i mewn i bobl ar y Gofrestr (rhyw 1.4 y cant o’r bobl ar y Gofrestr) ac roedd y mwyafrif o’r atgyfeiriadau yna yn ymwneud â phobl a fu’n destun i brosesau disgyblu.

Daeth y canran uchaf o atgyfeiriadau (46 y cant) o’r sector gofal preswyl i blant. Cafodd ond un y cant o weithwyr cymdeithasol cofrestredig eu hatgyfeirio i ni, i lawr o ddau y cant yn 2016 i 2017.

Yn ystod 2017 i 2018, cynhaliom ni 22 gwrandawiad terfynol, ac o ganlyniad cafodd 12 person eu tynnu oddi ar y Gofrestr. Mae hwn yn cyfateb i ond 0.1 y cant o’r Gofrestr.

O’r rheini a chafodd eu tynnu, roedd chwech yn weithwyr gofal preswyl i blant, tri yn weithwyr cymdeithasol, dau yn rheolwyr gofal cartref i oedolion ac un yn rheolwr gofal preswyl i blant.

Os oes diddordeb â chi mewn dysgu mwy am ein gwaith rheoleiddio, lawrlwythwch Cynnig hyder i’r cyhoedd: Adroddiad ar waith rheoleiddio proffesiynol Gofal Cymdeithasol Cymru 2017 i 2018 isod.

Icon dogfen
Dogfen
Cynnig hyder i’r cyhoedd: Adroddiad ar waith rheoleiddio proffesiynol Gofal Cymdeithasol Cymru 2017 i 2018