Newyddion

Adroddiad gweithwyr cymdeithasol ar y Gofrestr ar gael nawr

11 Medi 2017
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae gweithiwr cymdeithasol ar gyfartaledd yn 46 oed, yn wyn ac yn fenyw. Mae gan fwy na thraean ohonynt rhywfaint o allu yn y Gymraeg. Mae’r mwyafrif ohonynt yn gweithio i awdurdod lleol gyda llwyth achosion gwaith cymdeithasol, ac wedi bod yn y swydd ers llai na phum mlynedd - yn ôl adroddiad newydd am weithwyr cymdeithasol.

Mae Gweithwyr Cymdeithasol ar y Gofrestr yng Nghymru 2017 yn edrych yn fanwl ar y 5,965 o weithwyr cymdeithasol a oedd ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol  ar 1 Mehefin 2017. Mae’n cynnwys myfyrwyr gwaith cymdeithasol ar eu blwyddyn olaf a basiodd, a gofrestrodd ac a gafodd eu cyflogi yng Nghymru. 

Mae’r adroddiad yn cynnwys ystadegau fel: 

 • ble mae’r gweithwyr cymdeithasol wedi’u lleoli
 • y grwpiau o bobl y maen nhw’n gweithio gyda nhw
 • oedran a rhyw cyffredin y gweithwyr cymdeithasol
 • y cymwysterau sydd ganddynt
 • a ydyn nhw’n siarad Cymraeg ai peidio. 

Yn ôl yr adroddiad: 

 • roedd 5,965 o weithwyr cymdeithasol wedi cofrestru – gostyngiad o 98 ers y llynedd
 • gadawodd 480 o weithwyr cymdeithasol y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol, ac ymunodd 382 o weithwyr cymdeithasol â hi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf
 • roedd 4,803 o fenywod a 1,162 o ddynion wedi cofrestru
 • yr oedran ar gyfartaledd oedd 46 oed. Oedran ar gyfartaledd gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso oedd 33 oed
 • roedd gan yr holl weithwyr cymdeithasol gymhwyster perthnasol
 • roedd 31.8% o’r gweithwyr cymdeithasol wedi bod yn eu swydd am fwy na phum mlynedd
 • roedd 36.7% o’r gweithwyr cymdeithasol yn siarad rhyw faint o Gymraeg neu’n rhugl – cynnydd o 1.3%. 

Mae’r Gweithwyr Cymdeithasol ar y Gofrestr yng Nghymru 2017 yn un o bedwar o adroddiadau blynyddol a gynhyrchir gan Gofal Cymdeithasol Cymru, sy’n rhoi trosolwg o’r bobl sydd ar y Gofrestr.

Nod yr adroddiadau yw rhoi i’r sector gofal cymdeithasol ddealltwriaeth well o’r gweithlu. Mae’r adroddiadau eraill yn edrych ar reolwyr gofal cartref, rheolwyr gofal preswyl i blant, a rheolwyr cartrefi gofal i oedolion.

Gweithwyr Cymdeithasol ar y Gofrestr yng Nghymru 2017 - adroddiad llawn 

Taflen ffeithiau: Gweithwyr Cymdeithasol ar y Gofrestr – 1 Mehefin 2017

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am yr adroddiad, anfonwch neges e-bost at y tîm cofrestru ar cofrestru@gofalcymdeithasol.cymru