Gweithiwr gofal yn cefnogi dyn gyda dementia
Newyddion

Adnoddau newydd i gefnogi asesiadau gofalwyr

28 Mai 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydyn ni wedi cyhoeddi cyfres newydd o adnoddau i gefnogi ymarferwyr gofal cymdeithasol gydag asesu anghenion cymorth gofalwyr.

Nod yr adnoddau yw helpu ymarferwyr cynnal asesiadau o ansawdd uchel o anghenion gofalwyr, a bydd yn eu helpu wrth iddyn nhw weithio gyda gofalwyr a theuluoedd i ganfod y pethau sy’n bwysig iddyn nhw a sut i’w galluogi i gyflawni eu canlyniadau personol.

Mae’r set o adnoddau yn cynnwys:

  • llawlyfr hyfforddi
  • cyflwyniad hyfforddi
  • llawlyfr hunan-hyfforddi i ymarferwyr
  • pecyn gwybodaeth i ymarferwyr.

Datblygwyd yr adnoddau gan y Sefydliad Gofal Cyhoeddus ym Mhrifysgol Oxford Brookes ar ein rhan i helpu ymarferwyr cwrdd â’u gofynion o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Mae’r Ddeddf yn datgan bod gan bob gofalwr yr hawl i gael asesiad os yw’n ymddangos bod angen cymorth arnyn nhw. Rhaid i’r asesiad ystyried y canlyniadau mae’r gofalwr am ei gyflawni, a dyna pam mae’n bwysig bod ymarferwyr yn cael sgwrs gyda’r gofalwyr cyn gynted â maen nhw’n dechrau gweithio gyda nhw i ganfod beth sy’n bwysig iddyn nhw.

Lawrlwythwch yr adnoddau