Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Newyddion

Adnodd ar-lein newydd i wella gwybodaeth gweithwyr gofal preswyl i blant

08 Ebrill 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydym ni wedi lansio adnodd ar-lein i gefnogi ymarfer gweithwyr gofal preswyl i blant sy’n rhoi mynediad iddyn nhw i wybodaeth angenrheidiol, astudiaethau achos, data ac ymchwil.

Mae partneriaeth o weithwyr rheng-flaen, rheolwyr ac academyddion wedi helpu llunio’r ‘Adnodd gweithwyr gofal preswyl i blant’ ar bob cam o’i ddatblygiad.

Mae’r adnodd yn crynhoi:

  • gwybodaeth gefnogi iechyd a llesiant plant sydd wedi profi trawma
  • gwybodaeth am ffiniau proffesiynol gydag enghreifftiau ymarferol
  • cyngor ar sut y gall gweithwyr proffesiynol helpu plant sy’ wedi profi gofal i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol
  • dolenni defnyddiol i ymarferwyr ganfod mwy o wybodaeth.

Dywedodd Sue Evans, ein Prif Weithredwr:

“Mae gweithwyr gofal preswyl i blant yn gwneud swydd hynod bwysig wrth gefnogi rhai o’r plant a phobl ifanc mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas. Mae’r adnodd hwn yn rhan o waith ymgysylltu ehangach rydym yn ei wneud i helpu deall sut y gallem gefnogi gorau y grŵp hwn o weithwyr proffesiynol.

“Bydd yr adnodd gweithiwr gofal preswyl i blant yn fan i gael gwybodaeth awdurdodol ac ymarfer da ar draws ystod eang o feysydd y bydd y gweithwyr hyn yn dod ar eu draws bob dydd.” 

Ymwelwch ag Adnodd gweithwyr gofal preswyl i blant i weld ar gyfer eich hun.

Helpwch ni i ddatblygu’r adnodd i ateb eich anghenion chi drwy roi eich adborth yn ein harolwg byr, pedair cwestiwn.