Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Newyddion

Adnodd ar-lein newydd i wella gwybodaeth am daliadau uniongyrchol

08 Ebrill 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydym ni wedi lansio adnodd ar-lein i wella gwybodaeth am daliadau uniongyrchol ar gyfer ymarferwyr a’r bobl sy’n eu derbyn.

Mae ‘Taliadau uniongyrchol: canllaw’ yn cefnogi ymarfer da drwy roi mynediad i wybodaeth angenrheidiol, astudiaethau achos, data ac ymchwil. Mae hwn yn rhan o gyfres o adnoddau gwybodaeth i gefnogi gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae partneriaeth gyda gweithwyr rheng-flaen, rheolwyr, y sector gwirfoddol a derbynwyr taliadau uniongyrchol wedi helpu dylunio ‘Taliadau uniongyrchol: canllaw’ ar bob cam o’i ddatblygiad.

Mae’r adnodd yn crynhoi:

  • gwybodaeth am sut y gall taliadau uniongyrchol roi dewis a hyblygrwydd i bobl
  • enghreifftiau o sut mae ymarferwyr yn medru defnyddio taliadau uniongyrchol yn effeithiol a chreadigol i gyflawni canlyniadau llesiant pobl
  • cyngor ar gyfer ymarferwyr a derbynwyr am ymarfer da mewn asesiadau
  • gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael gan awdurdodau lleol i fod yn gyflogwr taliadau uniongyrchol
  • dolenni defnyddiol i bobl ganfod mwy o wybodaeth.

Dywedodd Sue Evans, ein Prif Weithredwr:

“Rydym yn gwybod bod llai o bobl yng Nghymru yn defnyddio taliadau uniongyrchol i gymharu â Lloegr. Mae llais a rheolaeth yn egwyddor allweddol Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a gall taliadau uniongyrchol wella dewis, rheolaeth ac annibyniaeth unigolion drwy ddiwallu eu hanghenion gofal a chymorth.

“Bydd ‘Taliadau uniongyrchol: canllaw’ yn helpu gwneud ymarferwyr a phobl sy’n defnyddio gofal a chymorth yn gyfartal drwy roi mynediad i’r ddau grŵp i’r un wybodaeth, enghreifftiau ymarfer ac ymwybyddiaeth o’r cymorth sydd ar gael gan awdurdodau lleol i fod yn gyflogwr taliadau uniongyrchol.”

Dywedodd Damian Bridgeman, ein haelod bwrdd, is-gadeirydd ein Pwyllgor Gwelliant a derbynydd taliadau uniongyrchol:

“Bydd yr adnodd hwn yn helpu gwneud sgyrsiau’n fwy cyfartal rhwng ymarferwyr ac unigolion, ac bydd yn cefnogi torri i lawr y rhwystrau sydd weithiau’n bodoli wrth drafod taliadau uniongyrchol.”   

Ymwelwch â Taliadau uniongyrchol: canllaw i weld ar gyfer eich hun.

Helpwch ni i ddatblygu’r adnodd i ateb eich anghenion chi drwy roi eich adborth yn ein harolwg byr, pedair cwestiwn.