Dewiswch iaith i ddefnyddio'r wefan.
Select a language to use the website.
Cymraeg English
Hygyrchedd y safle
Mae'r Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol (y Côd) yn pennu safonau, neu reolau, ar gyfer yr holl weithwyr gofal proffesiynol yng Nghymru. Gall gweithwyr cofrestredig ddod o hyd i ganllawiau ymarfer sy'n berthnasol i'w rôl hefyd.