Mae'r Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol (y Côd) yn pennu safonau, neu reolau, ar gyfer yr holl weithwyr gofal proffesiynol yng Nghymru. Mae'r Côd Ymarfer i Gyflogwyr Gofal Cymdeithasol (Côd Cyflogwyr) yn gosod safonau i gyflogwyr. Gall gweithwyr cofrestredig ddod o hyd i ganllawiau ymarfer sy'n berthnasol i'w rôl hefyd.