Skip to main content
Cymraeg English
Newyddion

Ymgynghoriad am ddiwygiadau i Reoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005 - nawr yn fyw!

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar ddiwygiadau i Reoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005.

Hoffai Llywodraeth Cymru gael eich barn ar y rheoliadau drafft. Mae’r rhain:

  • yn sefydlu proses dau gam ar gyfer asesu a chymeradwyo darpar fabwysiadwyr
  • yn cwtogi’r amser gofynnol i asiantaethau mabwysiadu roi manylion darpar fabwysiadwyr a phlant sydd i’w mabwysiadu i Gofrestr Mabwysiadu Cymru
  • yn galluogi ‘swyddogion awdurdodedig’ i dystio i gydsyniad rhiant neu warcheidwad i orchmynion lleoli neu fabwysiadu, os yw’r rhiant neu’r gwarcheidwad yn byw y tu allan i Gymru neu Loegr. 

Yn ystod y cyfnod ymgynghori byddwn yn cynnal digwyddiadau gwybodaeth: 

  • ar 6 Tachwedd 2018 yng Nghaerdydd
  • ar 8 Tachwedd 2018 yn Wrecsam 

I gael rhagor o fanylion ewch i: RISCAct2016@llyw.cymru

Ymatebwch i ddiwygiadau i Reoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005

Daw’r ymgynghoriad i ben ar 9 Ionawr 2019.

Yn ôl at newyddion