Skip to main content
Cymraeg English
Yn ôl at digwyddiadau
Gweithiwr gofal plant gyda dau blant
Gwen 15

Gweithdai am y cysylltiadau rhwng y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a'r Mesur Iechyd Meddwl

Dydd Gwener 15 Chwefror 2019 - Dydd Sadwrn 22 Rhagfyr 2018
Amryw leoliadiadau

Mae Cymdeithasol Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol (ADSS) yn rhedeg tri gweithdy i rannu dysgu ac ymarfer am y dolenni rhwng y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a'r Mesur Iechyd Meddwl, yn enwedig o gwmpas asesiadau integredig a chynllunio gofal. 

Mae'r gweithdai hyn wedi'u hanelu at reolwyr ac ymarferwyr iechyd meddwl sy'n gweithio mewn lleoliadau gofal cymdeithasol, iechyd neu ofal integredig.

Yma gall fynychwyr:

  • Gweld syt mae darpariaeth ymarferol Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) a'r rhyngwyneb â deddfwriaeth Iechyd Meddwl cysylltiedig, gan gynnwys y broses asesu integredig yn dod yn ei flaen
  • Nodi meysydd sy'n profi'n fwy heriol ac unrhyw rwystrau rhag cyflawni.
  • Ystyried atebion i'r heriau neu'r rhwystrau hyn.

Gofynnwn i'r rhai sy'n mynychu baratoi unrhyw faterion penodol y maent yn eu hwynebu neu atebion y maent wedi'u datblygu ar gyfer trafodaethau grŵp ymlaen llaw.

Archebwch eich lle

Amryw leoliadiadau