Skip to main content
Cymraeg English
Gweithiwr gofal plant gyda dau blant
Hyb Gwybodaeth a Dysgu

Does dim digwyddiadau ar hyn o bryd

Gwen 15

Gweithdai am y cysylltiadau rhwng y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a'r Mesur Iechyd Meddwl

Dydd Gwener 15 Chwefror 2019 - Dydd Sadwrn 22 Rhagfyr 2018
Amryw leoliadiadau
Gwen 9

Gweithdy i hyfforddwyr diogelu

Dydd Gwener 09 Mawrth 2018
Caerdydd
Llun 19

Gweithdai Gofal a Chymorth Gyda'i Gilydd

Dydd Llun 19 Mawrth 2018
Wrecsam ac Abertawe
Gwen 16

Gweithdy i hyfforddwyr diogelu

Dydd Gwener 16 Chwefror 2018
Aberystwyth
Digwyddiadau Dysgu ar y Ddeddf

Ers Ionawr 2016, rydym wedi trefnu digwyddiadau hyfforddi ledled Cymru i sicrhau gweithrediad llwyddiannus y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Nid oes unrhyw ddigwyddiadau wedi drefnu ar hyn o bryd, ond mae digwyddiadau yn cael eu cynllunio i'r dyfodol. Trowch yn ôl i'r tudalen am fwy o manylion.

Gofalwr yn rhoi bwyd i ddyn hŷn

Os ydych yn cynnal unrhyw ddigwyddiadau ar y Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 neu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu 2016 Gofal Cymdeithasol (Cymru), gadewch i ni wybod fel y gellir eu cynnwys ar y tudalennau hyn.

There was a problem sending your information. Please try again.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.