Gweithiwr gofal plant yn chwarae efo plant
 
Gwasanaethau cymdeithasol a llesiant
 

​Briffio technegol

Mae'r dogfennau briffio technegol isod yn rhoi crynodeb byr o brif ddyletswyddau'r Ddeddf. Nid ydynt yn ddogfennau cyfreithiol.

Rhan 2 – Swyddogaethau Cyffredinol

Rhan 3 – Asesu Anghenion Unigolion

Rhan 4 – Diwallu Anghenion

Rhan 5 – Codi Ffioedd ac Asesiad Ariannol

Rhan 7 – Diogelu

Rhan 11 – Amrywiol a Chyffredinol

Cynnwys wedi diweddaru ar 05 Ebrill 2017
 
 

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.