Skip to main content
Cymraeg English
Adnoddau dysgu / Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

​Plant sy'n derbyn gofal a phlant sy'n cael eu lletya

Deunyddiau lefel A

Nod yr adnoddau hyn yw rhoi trosolwg o Ran 6 y Ddeddf, Plant sy'n Derbyn Gofal a Phlant sy'n cael eu Lletya, yn ogystal ag agweddau perthnasol o Ran 11 sy’n ymwneud â phlant ag unigolion mewn carchar, llety cadw ieuenctid neu lety mechnïaeth. Maent yn cynnwys crynodebau o'r negeseuon allweddol ac maen nhw'n addas ar gyfer pob rôl ar draws y sector i roi trosolwg iddyn nhw o'r newidiadau allweddol.

Dogfen
Trosolwg Plant sy'n Derbyn Gofal a Phlant sy'n cael eu Lletya
Dogfen
Crynodeb Plant sy'n Derbyn Gofal a Phlant sy'n cael eu Lletya - Mawrth 2017
Deunyddiau lefel B

Mae'r deunyddiau dysgu mwy manwl yma ar gyfer y rhai bydd yn cael eu heffeithio fwyaf gan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Eu nod yw helpu nhw i weithredu'r newid.

Dogfen
Modiwl hyfforddi Plant sy'n Derbyn Gofal a Phlant sy'n cael eu Lletya - Mawrth 2017
Deunyddiau cefnogol

Mae'r astudiaethau achos, senarios a thaflenni yma yn cefnogi'r modiwl hyfforddi Plant sy'n Derbyn Gofal a Phlant sy'n cael eu Lletya.

Dogfen
Astudiaeth achos Charlie
Dogfen
Astudiaeth achos Matthew
Dogfen
Astudiaeth achos Rhys
Dogfen
Scenarios Owen, Megan a Kylie
Dogfen
Taflen categorïau o bobl ifanc sy'n gadael gofal
Dogfen
Taflen cynnwys Cynllun Gofal a Chymorth Rhan 6
Dogfen
Astudiaeth achos Erin - newydd, 2017
Dogfen
Astudiaeth achos teulu'r Williams - newydd, 2017
Deunyddiau ychwanegol

Mae'r canllaw i hyfforddwyr a'r rhestr termau isod yn cefnogi'r holl fodiwlau hyfforddi craidd.

Dogfen
Canllaw i hwyluswyr – Mehefin 2016
Dogfen
Rhestr termau
Yn ôl at yr adnoddau i gyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

There was a problem sending your information. Please try again.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.