Rhaglen llysgenhadon gofal
Rôl llysgennad gofal yw codi proffil y sector gofal cymdeithasol a'r sector blynyddoedd cynnar a gofal plant yn ogystal â'u hyrwyddo fel dewisiadau gyrfa sy'n rhoi mwynhad, boddhad a llwyddiant. Mae llysgenhadon yn helpu addysgu pobl am y gwahanol ddewisiadau gyrfa a'r cyfleoedd datblygu sydd ar gael.

Beth yw llysgennad gofal?

Pobl sy’n gweithio yn y sector gofal cymdeithasol a’r sector blynyddoedd cynnar a gofal plant yw llysgenhadon gofal. Pobl sydd â'r angerdd a'r brwdfrydedd i rannu eu profiadau gydag eraill a dod â'u gyrfaoedd yn fyw er mwyn cyfleu'r hyn sydd gan y sector gofal i'w gynnig ydynt.

Mae llysgenhadon gofal yn gweithio gydag ystod eang o bobl megis y rhai nad ydynt o bosibl wedi ystyried gweithio yn y sector gofal cymdeithasol neu'r sector blynyddoedd cynnar a gofal plant; y rhai a all fod â'u bryd ar newid gyrfa, yn ogystal â disgyblion mewn ysgolion a myfyrwyr mewn colegau.

Gallai hyn gynnwys:

  • Cyflwyniadau i ddisgyblion mewn ysgolion neu fyfyrwyr mewn colegau
  • Sgyrsiau neu drafodaethau anffurfiol
  • Presenoldeb mewn ffeiriau gyrfaoedd neu swyddi, digwyddiadau neu gynadleddau

Hyd yma, mae dros 100 o lysgenhadon gofal yng Nghymru wedi ymweld ag ysgolion a cholegau, wedi mynychu ffeiriau recriwtio a chynadleddau. Maent hefyd wedi cynnal ffug gyfweliadau gyda phobl ifanc, a recordio podlediadau ar gyfer sefydliadau fel Canolfan Byd Gwaith a Gyrfa Cymru.

Mae ein llysgenhadon yn ymrwymedig ac yn hyderus, maent yn cyfathrebu’n dda gyda chynulleidfa eang am beth sydd gan y sector gofal i’w gynnig. 

Sut i fod yn lysgennad gofal

Rydym yn chwilio am bobl sydd yn medru ysgogi ac ysbrydoli pobl i gysidro gofal cymdeithasol neu y blynyddoedd cynnar a gofal plant fel gyrfa pleserus a buddiol.

Gall lysgenhadon gofal fod ar unrhyw lefel gyrfa ond mae rhaid iddynt fod yn ymrwymedig, hyderus ac yn gyfathrebwyr da i nifer o bobl. Mae’r rôl yn wirfoddol, felly bydd angen cefnogaeth eich cyflogwr arnoch.

Os oes diddordeb gyda chi yn dod yn lysgennad gofal neu hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â laura.pinney@gofalcymdeithasol.cymru

Pam bod yn lysgennad gofal?

  • Gwnewch ddatblygu hyder a sgiliau ar gyfer eich datblygiad proffesiynol parhaus
  • Bydd yn ychwanegiad cadarnhaol at eich CV
  • Byddwch yn hyrwyddo gyrfaoedd gofal cymdeithasol, a helpu i recriwtio gweithwyr y dyfodol.

Manteision i gyflogwyr

  • codi proffil eich sefydliad fel cyflogwr o ansawdd   
  • datblygu a cymhelli eich staff
  • gwneud cyfraniad cadarnhaol i ddatblygiad gweithlu'r dyfodol.

Mae'r rhaglen llysgenhadon gofal felly'n offeryn recriwtio effeithiol a phwerus ac yn ceisio gwneud yn siwr fod y sector yn parhau i ddenu'r bobl gywir â'r nodweddion cywir.

Archebu llysgennad gofal

Os hoffech arbenigedd llysgennad gofal yn eich digwyddiad neu'ch sesiwn, cwblhewch y ffurflen archebu sydd wedi'i hatodi gan roi cymaint o wybodaeth â phosibl am eich gofynion. Mae hyn yn helpu i neilltuo'r llysgennad mwyaf priodol o ran profiad i'ch sesiwn.

Unwaith y bydd llysgennad wedi bod i'ch sesiwn, mae'n ofynnol cwblhau ffurflen adborth.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni

Diweddarwyd diwethaf: 28 Mai 2019