Gwybodaeth i gyflogwyr a gweithwyr cymdeithasol hunangyflogedig (annibynnol) ar y cyllid sydd ar gael ar gyfer y cyrsiau DAPP.

Mae gennym gynllun ariannu i helpu gweithwyr cymdeithasol sy’n ymgymryd â'r cyrsiau canlynol: 

Mae’r cynllun hefyd yn helpu cyflogwyr a gweithwyr hunan-gyflogedig i gael mynediad at y cyrsiau gyda chymhorthdal.

Er mwyn bod yn gymwys i gael eu hariannu rhaid bod gweithwyr cymdeithasol yn gweithio yng Nghymru ac wedi’u cofrestru gyda ni.

Cael mynediad i’r arian nawdd

Fel cyflogwr
  • darllenwch y ddogfen cynllun ariannu DAPP ar gyfer gweithwyr cymdeithasol isod
  • dewiswch y gweithiwr/wŷr yr ydych yn meddwl fuasain addas ar gyfer y cwrs/au 
  • anfonwch manylion y gweithiwr/wŷr a enwebwyd gyda'r ddogfen cytundeb cynllun cyllido wedi'i lofnodi i ni drwy e-bostio edward.jonesdavies@gofalcymdeithasol.cymru.

Sylwer mae'n bwysig eich bod yn cefnogi'r gweithwyr rydych wedi ei enwebu i gwblhau eu hastudiaethau, felly gwnewch yn siŵr bod y cwrs y maent yn ei ddewis yn addas ar eu cyfer, ac i chi.

Fel gweithiwr hunan-gyflogedig (annibynnol)

Sylwer y bydd rhannau o'r cyrsiau yn gysylltiedig ag arfer gwaith cymdeithasol. Bydd angen i chi allu dangos mynediad i gyfleoedd ymarfer.

Mwy o wybodaeth

Darllenwch am waith ymchwil blaenorol gan fyfyrwyr DAPP.

Am fwy o fanylion cysylltwch â edward.jonesdavies@gofalcymdeithasol.cymru