Gwrandawiadau i ddod

Bydd manylion gwrandawiad sydd i ddod yn ymddangos yma bum niwrnod gwaith cyn y disgwylir iddo gael ei gynnal.

Gall pobl sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol, y wasg a'r cyhoedd fynychu gwrandawiadau terfynol y Panel Ffitrwydd i Ymarfer ac mae nifer fach o leoedd arsylwyr ar gael at y diben hwn. Os hoffech arsylwi gwrandawiad, cysylltwch â ni ar 029 20780 640 neu drwy e-bost ar gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru. Os byddwch yn arsylwi gwrandawiad, cofiwch y pwyntiau a ganlyn:

Mae gwrandawiadau'n destun canslo sydyn neu ohirio. Cynghorir y rhai sy'n teithio pellteroedd hir i gadarnhau bod gwrandawiad yn dal i gael ei gynnal trwy ffonio'r Tîm Gwrandawiadau ar ddiwrnod y gwrandawiad neu'n fuan cyn hynny;

Cynhelir gwrandawiadau yn gyhoeddus, fodd bynnag, gall person cofrestredig a Gofal Cymdeithasol Cymru ofyn i'r gwrandawiad cyfan neu ran ohono gael ei gynnal yn breifat. Bydd y Panel yn ystyried unrhyw gais o'r fath ar ddiwrnod y gwrandawiad. Pan gynhelir gwrandawiad cyfan neu unrhyw ran ohono yn breifat, ni fydd hyn yn agored i arsylwyr.

Enw:
Scott Grubb
Rhif cofrestru:
W/2008740
Dyddiad gwrandawiad:
23/09/2019
Rôl:
Rheolwr gofal preswy i blant
Enw:
Christopher Lloyd
Rhif cofrestru:
W/5008373
Dyddiad gwrandawiad:
23/09/2019
Rôl:
Gweithiwr gofal preswyl i blant
Enw:
Rachel Williams
Rhif cofrestru:
W/5005307
Dyddiad gwrandawiad:
23/09/2019
Rôl:
Gweithiwr gofal preswyl i blant
Enw:
Megan Boulter
Rhif cofrestru:
W/5008630
Dyddiad gwrandawiad:
23/09/2019
Rôl:
Gweithiwr gofal preswyl i blant
Enw:
Ross Sheehan
Rhif cofrestru:
W/5006972
Dyddiad gwrandawiad:
23/09/2019
Rôl:
Gweithiwr gofal preswyl i blant
1 of 2