Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Gwobr Gofalwn Cymru

Gwobr newydd yr gyfer 2020 yw gwobr Gofalwn Cymru. Mae'n dathlu gweithwyr gofal unigol yng Nghymru ac yr effaith gadarnhaol maen't yn eu cael ar fywydau pobl. Darganfyddwch pwy gallwch enwebu a sut i enwebu rhywun ar gyfer y wobr.

Beth yw'r wobr Gofalwn Cymru?

Gwobr sy'n dathlu gweithwyr gofal unigol yng Nghymru sy'n cael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl.

Gallen nhw weithio yn y sectorau cyhoeddus, gwirfoddol neu statudol, gallen nhw weithio gydag oedolion, plant neu deuluoedd. Y prif beth yw eu bod yn helpu'r unigolion y maent yn gweithio gyda nhw i gyflawni'r hyn sydd o bwys iddynt.

Pwy all gael eu henwebu am y wobr Gofalwn Cymru?

Oes gennych chi weithiwr gofal sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn i'ch bywyd chi?

Neu ydych chi'n gweithio gyda neu'n adnabod rhywun rydych chi'n meddwl sy'n gwneud gwahaniaeth drwy'r gofal a'r cymorth maent yn ddarparu?

Os felly, rydym eisiau clywed gennych gan ein bod eisiau cydnabod, dathlu a rhannu'r effaith gadarnhaol y mae'r gweithwyr hyn yn ei chael ar fywydau'r bobl y maent yn eu cynorthwyo.

Gallwch enwebu unrhyw weithiwr gofal cyflogedig (gofal cymdeithasol neu'r blynyddoedd cynnar a gofal plant) yng Nghymru.

Sut i enwebu rhywun am y wobr Gofalwn Cymru

Mae'n hawdd enwebu gweithiwr gofal ar gyfer y wobr Gofalwn Cymru.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw lawrlwytho'r ffurflen enwebu isod a rhoi disgrifiad i ni o pam rydych chi'n meddwl bod y gweithiwr enwebedig yn haeddu cael ei gydnabod a sut maen nhw wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd y person/pobl maen nhw'n eu cefnogi.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 5pm, dydd Gwener 15 Tachwedd 2019.

Pob lwc!

Y broses beirniadu ar gyfer y wobr Gofalwn Cymru

Unwaith y byddwn wedi derbyn yr holl enwebiadau, bydd panel o feirniaid yn cytuno ar restr fer o enwebeion.

Yna, bydd y cyhoedd yn cael eu gwahodd i bleidleisio am y gweithiwr y maen nhw'n meddwl dylai ennill y wobr.

Bydd y wobr yn cael ei chyflwyno yn ystod seremoni wobrwyo'r gwobrau yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ar 23 Ebrill 2020.

Diweddarwyd diwethaf: 09 Hydref 2019