Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan
Dau ddefnyddiwr taliadau uniongyrchol yn ystwytho ar fat ymarfer gyda’u hathrawes

Canllaw taliadau uniongyrchol yng Nghymru, gan gynnwys gwybodaeth angenrheidiol, astudiaethau achos, data, ac ymchwil. Bydd yr adnodd hwn yn cefnogi ymarfer da ar gyfer gweithwyr gofal proffesiynol a derbynwyr taliadau uniongyrchol drwy herio mythau cyffredin a dangos sut y gellir defnyddio taliadau uniongyrchol i ddiwallu anghenion llesiant pobl.


Noder bod yr adnodd hwn er gwybodaeth yn unig. Rhaid i chi ddilyn polisïau eich cyflogwr ynglŷn ag ymarfer da wrth gefnogi taliadau uniongyrchol bob amser.