Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Mae wedi bod bron yn amhosibl darparu gwasanaethau wyneb yn wyneb, ac eithrio'r lleoliadau preswyl neu mewn amgylchiadau brys. Mae llawer o sefydliadau yn troi at lwyfannau digidol i barhau i gynnig cefnogaeth i blant a phobl ifanc. Gall hwn fod yn anodd os yw’n ffordd newydd o weithio.


Mae'r adnoddau isod gan Promo Cymru, NSPCC a Digital Social Care yn darparu gwybodaeth am y gwahanol fathau o lwyfannau digidol sydd ar gael, sut i'w defnyddio a sut i reoli risg.

Mae hefyd adroddiad ar gael gan y BBC sy'n edrych ar ddefnydd diogel o Zoom, sef platfform ar gyfer gwneud galwadau fideo ar-lein, a hefyd arweiniad gan y Social Care Institute for Excellence (SCIE) ar sut gall adnoddau digidol cefnogi gwaith cymdeithasol.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.