Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Yma ceir linciau i wybodaeth ac arweiniad ar Gyfarpar Diogelu Personol (PPE) ar gyfer lleoliadau gofal cymdeithasol.


Gellir dod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf ar Gyfarpar Diogelu Personol (PPE) ar wefan Llywodraeth y DU.

Cyhoeddir y canllaw hwn ar y cyd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru sy’n cael ei ddiweddaru’n gyson - mae’n bwysig ei wirio’n rheolaidd.

Mae’r tudalen uchod yn cynnwys:

  • cyngor ar PPE ar gyfer Covid-19
  • lefel y PPE a argymhellir ar gyfer lleoliadau gofal cymdeithasol (tabl 2 ar y dudalen)
  • ystyriaethau ychwanegol ar gyfer PPE lle mae Covid- 19 yn cael ei drosglwyddo’n barhaus (tabl 4 ar y dudalen)
  • canllaw gweledol i PPE diogel (poster).

Mae canllawiau ar sut i weithio'n ddiogel mewn cartrefi gofal yn rhoi gwybodaeth am y defnydd o PPE i weithwyr gofal mewn cartrefi gofal a byw â chymorth preswyl.

Mae’r dudalen ganlynol yn cynnwys arweiniad ar sut i roi a chymryd i ffwrdd PPE ar gyfer gweithdrefnau cynhyrchu heblaw aerosol (gweithdrefnau clinigol fel mewndiwbio, a gyflawnir fel arfer mewn ysbytai).

  • poster i ddangos sut i wisgo PPE
  • poster i ddangos sut i dynnu PPE
  • canllaw cyflym ar gyfer rhoi a chymryd i ffwrdd PPE
  • fideo Youtube yn dangos sut i wisgo a chymryd i ffwrdd PPE.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa PPE yng Nghymru, ewch i cwestiynau cyffredin ar safle Llywodraeth Cymru.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.