Gellir defnyddio'r adnodd hwn gan ymarferwyr a derbynwyr taliadau uniongyrchol i gefnogi ymarfer da drwy roi mynediad i wybodaeth angenrheidiol, astudiaethau achos, data, ac ymchwil. Noder bod yr adnodd hwn ar gyfer gwybodaeth yn unig. Rhaid i chi ddilyn polisïau eich cyflogwr ynglŷn ag ymarder da wrth gefnogi taliadau uniongyrchol bob amser.