Gorchymyn arfer dros dro

Mae’r gorchymyn yma yn gosod amodau ar gofrestriad person cofrestredig dros dro. Ni fedrir osod gorchymyn amodau ymarfer dros dro am fwy na dwy flynedd tra bod ymchwiliadau yn parhau.

Mae’r person cofrestredig yn medru parhau i weithio tra bod y gorchymyn yn ei le. Fe fydd gorchymyn yn cael ei rhoi yn ei le pan fydd pwyllgor yn ystyried ei fod yn berthnasol i ddiogelu’r cyhoedd, ei fod o fudd y cyhoedd ac o fudd yr unigolyn cofrestredig.

Enw:
Lee Griffiths
Rhif cofrestru:
W/2088051
Cyflogwr:
Gynt Keys Group
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Amodau ar waith o:
08/03/2019
Yn dod i ben:
07/09/2020

Amodau ar waith

Gweler y fersiwn Saesneg am yr amodau

Enw:
David Owen Jones
Rhif cofrestru:
W/206171
Cyflogwr:
Gynt Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 1
Amodau ar waith o:
01/02/2019
Yn dod i ben:
31/07/2020

Amodau ar waith

Gweler y fersiwn Saesneg. 

1 o 1