Gorchymyn arfer dros dro

Mae’r gorchymyn yma yn gosod amodau ar gofrestriad person cofrestredig dros dro. Ni fedrir osod gorchymyn amodau ymarfer dros dro am fwy na dwy flynedd tra bod ymchwiliadau yn parhau.

Mae’r person cofrestredig yn medru parhau i weithio tra bod y gorchymyn yn ei le. Fe fydd gorchymyn yn cael ei rhoi yn ei le pan fydd pwyllgor yn ystyried ei fod yn berthnasol i ddiogelu’r cyhoedd, ei fod o fudd y cyhoedd ac o fudd yr unigolyn cofrestredig.

Enw:
Joanne Bowen
Rhif cofrestru:
W/1132065
Cyflogwr:
Gynt Cyngor Sir Powys
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 1
Amodau ar waith o:
16/08/2018
Yn dod i ben:
20/08/2019

Amodau ar waith

Gweler y rhesymau yn yr adran Saesneg, gan mai dyma oedd iaith y gwrandawiad.

1 o 1