Gorchymyn amodau cofrestri

Mae’r gorchymyn yma yn gosod amodau ar gofrestriad person cofrestredig dros dro. Ni fedrir osod gorchymyn amodau ymarfer dros dro am fwy na dwy flynedd tra bod ymchwiliadau yn parhau.

Mae’r person cofrestredig yn medru parhau i weithio tra bod y gorchymyn yn ei le. Fe fydd gorchymyn yn cael ei rhoi yn ei le pan fydd panel yn ystyried ei fod yn berthnasol i ddiogelu’r cyhoedd, ei fod o fudd y cyhoedd ac o fudd yr unigolyn cofrestredig.

Enw:
Anthony Abbiss
Rhif cofrestru:
W/5000639
Cyflogwr:
Horizons Educare
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Amodau ar waith o:
13/05/2019
Yn dod i ben:
12/11/2020

Amodau ar waith

Gweler y fersiwn Saesneg, gan mai dyma iaith y gwrandawiad

Enw:
Jonathan Evans
Rhif cofrestru:
W/5006796
Cyflogwr:
Gynt Genus Care Ltd.
Rhan o'r Gofrestr:
Part 2
Amodau ar waith o:
26/03/2019
Yn dod i ben:
25/09/2020

Amodau ar waith

Gweler y fersiwn Saesneg, gan mai dyma iaith y gwrandawiad

Enw:
Lee Griffiths
Rhif cofrestru:
W/2088051
Cyflogwr:
Gynt Keys Group
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Amodau ar waith o:
08/03/2019
Yn dod i ben:
07/09/2020

Amodau ar waith

Gweler y fersiwn Saesneg am yr amodau

Enw:
David Owen Jones
Rhif cofrestru:
W/2061711
Cyflogwr:
Gynt Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 1
Amodau ar waith o:
01/02/2019
Yn dod i ben:
31/07/2020

Amodau ar waith

Gweler y fersiwn Saesneg.

Enw:
Bethan Wyn Roberts
Rhif cofrestru:
W/1002821
Cyflogwr:
Summit Care Services
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Amodau ar waith o:
30/08/2019
Yn dod i ben:
28/02/2021

Amodau ar waith

Gweler y fersiwn Saesneg.

1 o 1