Gorchmynion atal dros dro

Mae gorchmynion atal dros dro yn gwahardd person cofrestredig o’r Gofrestr am gyfnod o amser penodol tra bod ymchwiliadau i honiadau o gamymddygiad yn parhau. Ni all cyfnod penodedig yr ataliad fod yn fwy na dwy flynedd.

Mae'r rhestr yn ymddangos yn nhrefn yr wyddor.

Enw:
Eleanor Barden
Rhif cofrestru:
W/5006316
Cyflogwr:
Gynt New Reflexions Care LTD.
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
18/12/2018
Atal hyd nes:
17/06/2020
Enw:
Kellie Bennington
Rhif cofrestru:
W/5006314
Cyflogwr:
Gynt New Reflexions Care LTD.
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
18/12/2018
Atal hyd nes:
17/06/2020
Enw:
Michael Borsden
Rhif cofrestru:
W/2013962
Cyflogwr:
Gynt Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd a Phort Talbot
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
17/07/2019
Atal hyd nes:
16/01/2020
Enw:
Megan Boulter
Rhif cofrestru:
W/5008630
Cyflogwr:
Gynt Keys Group
Rhan o'r Gofrestr:
Part 2
Ataliedig o:
31/05/2018
Atal hyd nes:
30/11/2019
Enw:
Gaynor Jayne Brownson
Rhif cofrestru:
W/5006095
Cyflogwr:
Gynt cartref gofal Conway
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
12/04/2019
Atal hyd nes:
11/10/2020
Enw:
Richard Kristian Burnell
Rhif cofrestru:
W/5007878
Cyflogwr:
Keys Group
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
26/02/2019
Atal hyd nes:
25/08/2020
1 o 8