Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Gellir atal person cofrestredig dros dro o'r Gofrestr wrth i ni ymchwilio i honiadau neu bryderon nad ydynt wedi'u profi eto. Bydd y person cofrestredig yn cael ei atal dros dro os oes angen, er mwyn amddiffyn y cyhoedd, er budd y cyhoedd neu er budd y person cofrestredig. Gelwir yr ataliadau hyn yn orchmynion atal dros dro. Mae ataliad dros dro yn golygu na all y person cofrestredig weithio yn ei rôl gofrestredig tra bo'r ataliad yn ei le.

Ni all y cyfnod penodol ar gyfer gorchmynion atal dros dro fod yn fwy na 18 mis.

Rhestr yn ymddangos yn nhrefn yr wyddor.

Enw:
Eleanor Barden
Rhif cofrestru:
W/5006316
Cyflogwr:
Gynt New Reflexions Care LTD.
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
18/12/2018
Atal hyd nes:
17/06/2020
Enw:
Kellie Bennington
Rhif cofrestru:
W/5006314
Cyflogwr:
Gynt New Reflexions Care LTD.
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
18/12/2018
Atal hyd nes:
17/06/2020
Enw:
Michael Borsden
Rhif cofrestru:
W/2013962
Cyflogwr:
Gynt Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd a Phort Talbot
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
17/07/2019
Atal hyd nes:
16/01/2020
Enw:
Gaynor Jayne Brownson
Rhif cofrestru:
W/5006095
Cyflogwr:
Gynt cartref gofal Conway
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
12/04/2019
Atal hyd nes:
11/10/2020
Enw:
Richard Kristian Burnell
Rhif cofrestru:
W/5007878
Cyflogwr:
Keys Group
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
26/02/2019
Atal hyd nes:
25/08/2020
Enw:
Andrew Cheers
Rhif cofrestru:
W/5007525
Cyflogwr:
Gynt Bryn Melyn Care
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
30/01/2019
Atal hyd nes:
29/01/2020
1 o 8