Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Cymwysterau sy'n cael eu hargymell ar gyfer ymarfer:

 1. Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon

 2. Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc) Cymru a Gogledd Iwerddon

Nid oes angen cofrestru

Gofynion eraill

Mae’r rheoliadau gwasanaeth yn ei gwneud yn ofynnol bod “y darparwr gwasanaeth yn sicrhau ar bob adeg fod nifer digonol o staff sydd â’r cymwysterau, yr hyfforddiant, y sgiliau, y cymhwysedd a’r profiad priodol yn gweithio yn y gwasanaeth”. 

Bydd y cymhwyster addas yn cael ei gydnabod gan Gofal Cymdeithasol Cymru.

Cymwysterau eraill a dderbyniwyd

 1. NVQ 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion/Plant a Phobl Ifanc)

 2. NVQ 3 mewn Gofal

 3. NVQ 3 Hyrwyddo Annibyniaeth

 4. NVQ 3 mewn Gofalu am Blant a Phobl Ifanc

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Lloegr:

 1. Diploma Lefel 3 ar gyfer Gweithlu Plant a Phobl Ifanc (Llwybr Gofal Cymdeithasol Plant a Phobl Ifanc)

Nid oes angen unrhyw ddysgu ychwanegol.

 1. Diploma mewn Gofal Preswyl i Blant

Mae angen i weithwyr sy’n meddu ar y cymhwyster hwn gwblhau uned ychwanegol:

• SCMP 3: Ymarfer Proffesiynol ym maes Gofal Cymdeithasol Plant a Phobl Ifanc o'r Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc) Cymru a Gogledd Iwerddon

 1. Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Lloegr

Rydym yn argymell bod gweithwyr yn cyflawni’r uned ychwanegol hon (os nad ydynt wedi gwneud hynny eisoes fel rhan o’u Diploma):  

• SS MU 3.1 Deall colli defnydd o'r synhwyrau.

Gogledd Iwerddon:

 1. Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon

Yr un cymhwyster yw hwn, er rydym yn argymell bod unigolion yn cyflawni'r uned ychwanegol hon (os nad ydynt eisoes wedi gwneud hynny fel rhan o’u Diploma): 

• SS MU 3.1 Deall colli defnydd o'r synhwyrau.

 1. Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc) Cymru a Gogledd Iwerddon

Yr un yw’r cymhwyster ar hyn o bryd.

Yr Alban:

 1. SVQ Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)

 2. SVQ Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)

Nid oes angen unrhyw ddysgu ychwanegol.

Gofynion sefydlu

Mae Fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol wedi'i greu ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol a gweithwyr cymorth gofal iechyd. Mae'n ymdrin â gofal a chymorth i oedolion, a phlant a phobl ifanc. Mae’n cynnig strwythur ar gyfer sefydlu pawb ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru, ac mae’n amlinellu’r wybodaeth a’r sgiliau y mae angen i weithwyr newydd eu meithrin yn ystod eu chwe mis cyntaf yn y swydd.  

Mae’n ddyletswydd ar bob cyflogwr i sicrhau bod ei weithwyr newydd yn cael hyfforddiant sefydlu priodol, gan ddefnyddio'r fframwaith hwn. Mae’n bosibl bod y rôl, y sefydliad neu'r sector yn newydd i'r gweithwyr.