Skip to main content
Hygyrchedd y safle

G

 1. Gofalwr lleoli oedolion / cysylltu bywydau

  Gwasanaethau lleoli oedolion / cysylltu bywydau

 2. Gofalwr maeth

  Gwasanaethau maethu

 3. Goruchwyliwr / uwch weithiwr gofal cartref (gwasanaethau i blant a phobl ifanc)

  Gwasanaethau gofal cartref (plant a phobl ifanc)

 4. Goruchwyliwr / uwch weithiwr gofal cartref (gwasanaethau i oedolion)

  Gwasanaethau gofal cartref (oedolion)

 5. Gwarchodwr plant

  Gofal plant yn y cartref

 6. Gweithiwr cartref gofal i oedolion

  Gwasanaethau cartref gofal i oedolion

 7. Gweithiwr cymdeithasol ym mlynyddoedd 1 a 2

  Gwasanaethau gwaith cymdeithasol

 8. Gweithiwr cymdeithasol ym mlynyddoedd 3 a thu hwnt

  Gwasanaethau gwaith cymdeithasol

 9. Gweithiwr cymdeithasol ymgynghorol

  Gwasanaethau gwaith cymdeithasol

 10. Gweithiwr cymorth mewn canolfan breswyl i deuluoedd

  Gwasanaethau canolfan breswyl i deuluoedd

 11. Gweithiwr cymorth ym maes gwaith cymdeithasol

  Gwasanaethau gwaith cymdeithasol

 12. Gweithiwr gofal cartref (gwasanaethau i blant a phobl ifanc)

  Gwasanaethau gofal cartref (plant a phobl ifanc)

 13. Gweithiwr gofal cartref (gwasanaethau i oedolion)

  Gwasanaethau gofal cartref (oedolion)

 14. Gweithiwr gofal preswyl i blant

  Gwasanaethau cartref gofal i blant

 15. Gweithiwr lleoli oedolion / cysylltu bywydau

  Gwasanaethau lleoli oedolion / cysylltu bywydau

 16. Gweithiwr proffesiynol iechyd meddwl cymeradwy

  Gwasanaethau gwaith cymdeithasol

 17. Gweithredwr / gweithiwr gwybodaeth, cyngor a chymorth

  Gwasanaethau gwaith cymdeithasol