Mae taliadau uniongyrchol yn rhoi dewis a rheolaeth go iawn i bobl o ran sut i gyflawni eu canlyniadau personol. Mae taliadau uniongyrchol wedi'u bwriadu i gael eu defnyddio'n hyblyg. Gellir eu defnyddio i dalu am wasanaethau neu i gyflogi cynorthwywyr personol.

Rydym yn cydnabod bod rôl cynorthwyydd personol yn bwysig. Gallant wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywyd rhywun. Mae'n bwysig bod cynorthwywyr personol yn cael cyfleoedd i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau. Bydd hyn yn eu helpu i roi gofal diogel ac o ansawdd da.

Pecyn cymorth i gyflogwyr 

Mae'r pecyn cymorth i gyflogwyr ar gyfer cefnogi dysgu cynorthwywyr personol yn cynnwys canllawiau, enghreifftiau ac offer i helpu cyflogwyr i gefnogi eu cynorthwywyr personol.

Mae'n cynnwys gwybodaeth ac adnoddau sy'n ymwneud â'r canlynol:

  • manteision dysgu a hyfforddi i'ch cynorthwywyr personol a chi
  • paratoi i gyflogi'r cynorthwywyr personol cywir
  • cyflwyno eich cynorthwywyr personol i'w rôl newydd
  • dysgu a datblygu parhaus
  • dysgu, hyfforddi a chymwysterau
  • sut i ddiwallu anghenion dysgu a hyfforddi eich cynorthwywyr personol.

Mae hefyd yn cynnwys dolenni i gymorth, cysylltiadau mewn awdurdodau lleol, a chydgysylltwyr hyfforddiant. Dyma fideo ble mae Damian Bridgeman, Zoe Williams a Mared Llwyd yn siarad am y pecyn cymorth.

Asesu cymwysterau

Mae angen mynd ati i asesu cynorthwywyr personol mewn modd creadigol a sensitif. Y rheswm dros hyn yw eu bod yn cael eu cyflogi ac yn gweithio yng nghartref y cyflogwr ei hun.

Mae'r canllawiau hyn yn helpu aseswyr a darparwyr dysgu.