Mae cyfnod sefydlu da, sydd wedi'i strwythuro'n dda, yn hanfodol i'r holl weithwyr sy'n newydd i'w swydd. Mae'n sicrhau bod gweithwyr newydd yn deall pwysigrwydd ymarfer sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Mae'n amlygu gwerthoedd ac egwyddorion craidd gwaith ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Mae hefyd yn helpu gweithwyr i ymgartrefu a dod yn fwy effeithiol yn eu swyddi.