Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS)
Mae'r NOS yn nodi sut y dylai gwahanol rannau o waith person gael eu gwneud ac yn helpu i gyflawni gwasanaethau o ansawdd uchel.

Beth yw NOS?

Mae NOS:

 • yn diffinio swyddogaethau allweddol galwedigaeth
 • yn disgrifio'r sgiliau, yr wybodaeth a'r ddealltwriaeth y mae eu hangen i gyflawni tasgau'n effeithiol (e.e. ymarferydd mewn meithrinfa, rheolwr gofal cymdeithasol, gweithiwr cymorth)
 • wedi'u datblygu trwy ymgynghoriad â chyflogwyr a rhanddeiliaid ac yn meddu ar statws swyddogol yn y DU
 • yn cael eu hadolygu'n rheolaidd sy'n golygu eu bod yn esblygu dros amser.
 • wedi'u cymeradwyo gan asiantaethau sy'n gweithio i adrannau Llywodraeth y DU.

Defnyddio NOS yn y gweithle

Mae gan NOS lawer o ddefnydd yn y gweithle. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • cymwysterau a hyfforddiant
 • datblygiad gyrfa
 • datblygiad proffesiynol parhaus (CDP)
 • Recriwtio
 • rheoli perfformiad y gweithlu a sefydliadau.

Chwilio NOS

Rydym yn gweithio gyda chyflogwyr, gweithwyr a defnyddwyr gwasanaethau i ddatblygu, cynnal a diweddaru NOS. 

Mae'r rhain yn cynnwys y safonau ar gyfer:

 • Comisiynu, caffael a chontractio 
 • Iechyd a gofal cymdeithasol arwain a rheoli gwasanaethau gofal
 • Arolygwyr gwasanaethau
 • Gwasanaethau synhwyraidd
 • Gwaith cymdeithasol.

Chwilio NOS 

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni

Diweddarwyd diwethaf: 15 Tachwedd 2018