Rydym yn pennu'r safonau ar gyfer addysg a hyfforddiant gwaith cymdeithasol yng Nghymru. Mae'r dudalen hon yn egluro sut yr ydym yn rheoleiddio addysg a hyfforddiant gwaith cymdeithasol.

Ceir gwybodaeth am y safonau ar gyfer rheoleiddio addysg a hyfforddiant gwaith cymdeithasol yn:

Ar gyfer rhaglenni cymhwyso gwaith cymdeithasol

Ar gyfer rhaglenni ôl-gymhwyso gwaith cymdeithasol

Ceir setiau penodol o ofynion hefyd ar gyfer rhai rhaglenni ôl-gymhwyso. Mae'n rhaid i raglenni sydd â gofynion penodol ateb y gofynion ôl-gymhwyso trosfwaol hefyd:

Y Rhaglen Gadarnhau - rhan o'r fframwaith Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus (DAPP)

Y rhaglenni Ymarfer Profiadol, Uwch Ymarfer a Gwaith Cymdeithasol Ymgynghorol o fewn y fframwaith Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus

Y Rhaglen Proffesiynolion Iechyd Meddwl Cymeradwy

Mae safonau a chanllawiau eraill i hybu safonau uchel yn cynnwys:

Canllaw i ddarparwyr y radd gwaith cymdeithasol ynghylch asesu myfyrwyr

Cwestiynau am y Fframwaith Asesu ar gyfer y radd gwaith cymdeithasol

Safonau dysgu ymarfer yn y radd mewn gwaith cymdeithasol ar gyfer darparwyr rhaglenni, awdurdodau lleol a myfyrwyr.

Mae'n rhaid i raglenni gwaith cymdeithasol gynnwys pobl sy'n defnyddio gwasanaethau yn y broses o reoli a darparu rhaglenni cymeradwy

Fel rheoleiddiwr addysg gwaith cymdeithasol proffesiynol, rydym yn sicrhau ansawdd raglenni gwaith cymdeithasol cymeradwy yn flynyddol. Mae'r adroddiad diweddaraf i'w weld isod. Mae heyd taflen ffeithiau yn rhoi crynodeb o'r wybodaeth yn yr adroddiad.

I wneud cais am gymeradwyaeth i raglen cysylltwch â ni