O 2017 byddwn yn edrych ar beth arall mae angen i ni ei wneud i wella ansawdd yr addysg, dysgu a datblygu ar gyfer y sector, mewn partneriaeth â Chymwysterau Cymru. Bydd hyn yn cynnwys edrych ar ffyrdd i gymeradwyo cyrsiau gofal cymdeithasol. Bydd mwy o fanylion yn dilyn.