Mae'r adran hon yn rhoi gwybodaeth am gyrsiau a gymeradwyir gennym a gwybodaeth ar sut i wneud cais am gymeradwyaeth.