Mae gan y tudalennau hyn wybodaeth am gymwysterau mewn iechyd a gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant ac hefyd y cymwysterau gofynnol ac sy’n cael eu hargymell i ymarfer. Ceir hefyd wybodaeth ar Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) a'r radd mewn Gwaith Cymdeithasol.