Mwy na Geiriau a'r Cynnig Rhagweithiol
Mae'n rhaid i ddarparwyr gofal fynd ati mewn ffordd weithredol i gynnig a darparu gwasanaethau gofal trwy gyfrwng y Gymraeg i'r un safon â gwasanaethau gofal trwy gyfrwng y Saesneg gelwir hyn yn darparu'r 'Cynnig Rhagweithiol'. Yma mae adnoddau i'ch helpu chi i wella'ch defnydd o'r Gymraeg a darparu'r cynnig hwn.

Mwy Na Geiriau a'r 'Cynnig Rhagweithiol'

Fframwaith gan Lywodraeth Cymru yw 'Mwy na Geiriau’. Mae'n datgan bod yn rhaid i bob darparwr gofal allu cynnig gwasanaethau gofal trwy gyfrwng y Gymraeg i'r un safon â rhai trwy gyfrwng y Saesneg. Mae arnom angen gweithlu gofal cymdeithasol sy'n gallu cyflawni hyn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu pecynnau gwybodaeth, ffilmiau a phosteri am y 'Cynnig Rhagweithiol':

Sgiliau iaith Gymraeg yn y gweithle

Rydym wedi datblygu adnodd o'r enw Sgiliau Iaith Gymraeg eich Gweithlu - Eu Defnyddio yn Effeithiol.

Gall yr adnodd hwn eich helpu i:

  • asesu a defnyddio sgiliau iaith Gymraeg presennol eich gweithlu
  • cynllunio eich gweithlu ar gyfer y dyfodol
  • ystyried y gallu i siarad Cymraeg fel sgil proffesiynol
  • ateb gofynion Mwy Na Geiriau.

Beth nesaf?

Unwaith y byddwch wedi asesu sgiliau eich gweithlu efallai y byddwch yn penderfynu bod angen hyfforddiant iaith Gymraeg arnynt i:

  • gyflwyno safonau sylfaenol
  • datblygu sgiliau presennol.

Porwch ein casgliad o adnoddau hyfforddiant Cymraeg

Diweddarwyd diwethaf: 15 Mehefin 2017