Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Mae'r gwasanaethau gofal a chymorth gorau'n cael eu harwain a'u darparu gan staff sy'n fedrus yn eu swyddi. Maen nhw'n gwybod sut i gydweithio'n agos gyda phobl i adnabod a diwallu eu hanghenion.

Canllawiau arfer gorau ar gyfer asesu dysgu ym maes gofal cymdeithasol

Mae'r canllawiau hyn yn nodi arfer gorau ar gyfer pobl sy'n hyfforddi ac yn asesu yn y sector gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru.

Maent wedi'u bwriadu i gael eu defnyddio ar draws y sector cyfan. Maent yn helpu defnyddwyr gwasanaethau i fod yn hyderus a theimlo'n ddiogel. Maent yn eu sicrhau bod gweithwyr wedi'u hyfforddi, yn gymwysedig ac wedi'u hasesu'n briodol.

Pecyn Cymorth Cyflogwyr

Rhestr wirio i gyflogwyr ei defnyddio i ddewis cwmni i ddarparu rhaglenni dysgu ar gyfer eu staff yw hon.

Siarter ar gyfer dysgwyr

Mae hon yn rhoi gwybod i ddysgwyr beth ddylent ei ddisgwyl gan eu haseswyr.

Rydym yn chwilio am ffyrdd o wella addysg a datblygiad gyda Cymwysterau Cymru.