Cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol

Gwybodaeth am y cymwysterau sydd eu hangen neu a argymhellir ar gyfer gwahanol rolau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Cymwysterau iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant newydd

Mae Cymwysterau Cymru yn arwain datblygiad cyfres newydd o gymwysterau ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant

Rhyddhawyd diweddariad ar ddyddiad cychwyn y cymhwyster gan Gymwysterau Cymru

Penodwyd consortiwm sy'n cynnwys City and Guilds a CBAC fel unig ddarparwyr y cymwysterau hyn yng Nghymru. Ewch i wefan iechyd a gofal y consortiwm am y newyddion diweddaraf.

Fframwaith cymwysterau ar gyfer gofal cymdeithasol a gofal plant rheoledig yng Nghymru

Mae’r fframwaith hwn yn gosod y cymwysterau gofynnol a’r rhai sy’n cael eu hargymell ar gyfer swyddi gwahanol mewn lleoliadau gwasanaethau gwahanol. Mae hefyd yn gosod y cymwysterau sy’n cael eu derbyn oddi wrth wledydd eraill y DU.

Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

Mae dysgu a datblygu personol a phroffesiynol parhaus yn golygu cadw a chynyddu eich gwybodaeth a sgiliau drwy gydol eich oes. Mae hyn yn cadw cymhelliant mewn pobl, yn datblygu sgiliau arbenigol ac yn ategu gwasanaethau gofal a chymorth o ansawdd uchel.

Gall datblygiad proffesiynol parhaus fod ar sawl ffurf, gan gynnwys dulliau anffurfiol a ffurfiol.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y fframwaith cymwysterau.

Adnoddau cymorth gan gynnwys Pecyn Cymorth Datblygiad Proffesiynol Parhaus 

Canllawiau ymarfer da

Rydym yn gweithio gyda’r sector i ysgrifennu canllawiau ar rai o bethau cymhleth. 

Yma ceir cyngor ar ba gymorth i’w ddisgwyl pan rydych yn dysgu am eich swydd a chael eich asesu ar gyfer eich cymhwyster

Hefyd mae gyngor ar sut i weithio’n bositif gyda phobl allai fod yn poeni, yn ddig, wedi’i drysu neu o dan deimlad.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni

Diweddarwyd diwethaf: 07 Tachwedd 2018