​Gwybodaeth ac arweiniad ar gymwysterau ar gyfer gweithio yn y blynyddoedd cynnar a gofal plant gyda phlant o dan y wyth oed.

Rydym yn cynnal rhestr o gymwysterau ar gyfer y rhai sy'n gweithio gyda phlant o dan wyth oed yn y maes blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Mae'r Rhestr Cymwysterau Gofynnol ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yng Nghymru yn helpu rhai sy'n gweithio yn y sector, yn awyddus i gyflogi rhywun yn y sector neu unrhyw un arall a allai fod angen gwybod am y blynyddoedd cynnar a chymwysterau gofal plant, yn deall pa gymwysterau y bydd angen iddynt weithio yn y sector blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru.

Dylai ein rhestr gael ei ddefnyddio ochr yn ochr â'r rhestr cymhwyster, a gynhyrchir gan Skills Active, y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer gweithwyr chwarae a chyfeirio at safonau a rheoliadau nodir gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC).

Gwiriwch eich cymwysterau yma

Egwyddorion Asesu Sgiliau Gofal a Datblygu

Adnodd sy'n gosod allan yr egwyddorion a'r ffyrdd i asesu'r cymwysterau diploma.