​Gwybodaeth ac arweiniad ar gymwysterau ar gyfer gweithio yn y blynyddoedd cynnar a gofal plant gyda phlant o dan y wyth oed.

Mae Cymwysterau Cymru yn arwain datblygiad cyfres newydd o gymwysterau ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant, bydd y rhain yn cael eu cyflwyno o fis Medi 2019.

Penodwyd consortiwm sy'n cynnwys City and Guilds a CBAC fel unig ddarparwyr y cymwysterau hyn yng Nghymru. Mae'r consortiwm yn gofyn i'r sector roi adborth ar gynnwys y cymwysterau newydd wrth iddyn nhw eu datblygu – rydym yn eich annog chi i edrych ar y rhain a rhoi gwybod iddyn nhw am eich barn chi. Ewch i wefan City and Guilds.

Rydym yn cynnal rhestr o gymwysterau ar gyfer y rhai sy'n gweithio gyda phlant o dan wyth oed yn y maes blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Mae'r Rhestr Cymwysterau Gofynnol ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yng Nghymru yn helpu rhai sy'n gweithio yn y sector, yn awyddus i gyflogi rhywun yn y sector neu unrhyw un arall a allai fod angen gwybod am y blynyddoedd cynnar a chymwysterau gofal plant, yn deall pa gymwysterau y bydd angen iddynt weithio yn y sector blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru.

Dylai ein rhestr gael ei ddefnyddio ochr yn ochr â'r rhestr cymhwyster, a gynhyrchir gan Skills Active, y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer gweithwyr chwarae a chyfeirio at safonau a rheoliadau nodir gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).

Gwiriwch eich cymwysterau yma

Egwyddorion Asesu Sgiliau Gofal a Datblygu

Adnodd sy'n gosod allan yr egwyddorion a'r ffyrdd i asesu'r cymwysterau diploma.