Cymwysterau blynyddoedd cynnar a gofal plant
​Gwybodaeth ac arweiniad ar gymwysterau ar gyfer gweithio yn y blynyddoedd cynnar a gofal plant gyda phlant o dan y wyth oed.

Cymwysterau iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant newydd

Mae Cymwysterau Cymru yn arwain datblygiad cyfres newydd o gymwysterau ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant

Rhyddhawyd diweddariad ar ddyddiad cychwyn y cymhwyster gan Gymwysterau Cymru

Penodwyd consortiwm sy'n cynnwys City and Guilds a CBAC fel unig ddarparwyr y cymwysterau hyn yng Nghymru. Ewch i wefan iechyd a gofal y consortiwm am y newyddion diweddaraf.

Cymwysterau sydd eu hangen i weithio

Mae'r fframwaith yma yn nodi'r cymwysterau gofynnol ar gyfer gwahanol rolau mewn gwahanol leoliadau gwasanaeth, ynghyd â chymwysterau a dderbynnir o rannau eraill o'r DU.

Mae'r rhestr o gymwysterau gofynnol ar gyfer gweithio yn cael ei hychwanegu at y rhestr Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae'r gwaith yn cael ei adolygu ar hyn o bryd a bydd ar gael yn fuan.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am y cymwysterau sydd eu hangen i weithio, Cysylltwch â ni.

Dylai ein rhestr gael ei ddefnyddio ochr yn ochr â'r rhestr cymhwyster, a gynhyrchir gan Skills Active, y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer gweithwyr chwarae a chyfeirio at safonau a rheoliadau nodir gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni

Diweddarwyd diwethaf: 05 Ebrill 2019