Cymwysterau blynyddoedd cynnar a gofal plant

​Gwybodaeth ac arweiniad ar gymwysterau ar gyfer gweithio yn y blynyddoedd cynnar a gofal plant gyda phlant o dan y wyth oed.

Cymwysterau iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant newydd

Mae Cymwysterau Cymru yn arwain datblygiad cyfres newydd o gymwysterau ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant

Rhyddhawyd diweddariad ar ddyddiad cychwyn y cymhwyster gan Gymwysterau Cymru

Penodwyd consortiwm sy'n cynnwys City and Guilds a CBAC fel unig ddarparwyr y cymwysterau hyn yng Nghymru. Ewch i wefan iechyd a gofal y consortiwm am y newyddion diweddaraf.

Cymwysterau sydd eu hangen i weithio

Rydym yn cynnal rhestr o gymwysterau ar gyfer y rhai sy'n gweithio gyda phlant o dan wyth oed yn y maes blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Mae'r Rhestr Cymwysterau Gofynnol ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yng Nghymru yn helpu rhai sy'n gweithio yn y sector, yn awyddus i gyflogi rhywun yn y sector neu unrhyw un arall a allai fod angen gwybod am y blynyddoedd cynnar a chymwysterau gofal plant, yn deall pa gymwysterau y bydd angen iddynt weithio yn y sector blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru.

Dylai ein rhestr gael ei ddefnyddio ochr yn ochr â'r rhestr cymhwyster, a gynhyrchir gan Skills Active, y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer gweithwyr chwarae a chyfeirio at safonau a rheoliadau nodir gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni

Diweddarwyd diwethaf: 07 Tachwedd 2018