Gwybodaeth am gymwysterau mewn iechyd a gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant ac hefyd y cymwysterau gofynnol sy’n cael eu hargymell i ymarfer. Ceir hefyd wybodaeth ar Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) a'r radd mewn gwaith cymdeithasol.

Gellir gweld cynnwys pob cymhwyster ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant ar wefannau'r cyrff dyfarnu perthnasol neu drwy wefan Cymwysterau yng Nghymru.