Rydym yn gweithio gyda'r sector i ysgrifennu canllawiau ar rai pethau cymhleth, a gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth ar y dudalen hon. Mae'n cynnwys cyngor ar ba gymorth i'w ddisgwyl pan fyddwch yn dysgu am eich swydd ac yn cael eich asesu ar gyfer eich cymwysterau. Mae hefyd yn cynnwys arweiniad ar sut i weithio'n gadarnhaol gyda phobl a all fod yn ofidus, yn ddig, yn ddryslyd neu'n gofidio.